Lipiec był dla nas bardzo pracowitym miesiącem – wybraliśmy pierwsze odpowiednie używane kontenery morskie 40ft HC, czyli największe dostępne jednostki, tak aby uzyskać maksymalną możliwą kubaturę przy tej konstrukcji. Na zdjęciu widać już trzy ustawione kontenery oraz kolejny w trakcie przenoszenia przez HDS. Docelowo farma będzie składała się z sześciu jednostek 40ft HC oraz dwóch jednostek 20ft. Pozwoli to nam na prowadzenie pełnej produkcji roślinnej w ściśle kontrolowanych warunkach, niezależnie w każdym kontenerze.