Wstęp
Dowody kliniczne dotyczące stosowania kannabidiolu (CBD) na sen pozostają ograniczone. Istnieje jeszcze mniej badań  gdzie testowano porównawczą skuteczność preparatów kannabinoidowych znajdujących się w produktach CBD stosowanych do snu lub ich porównanie z innymi terapiami uzupełniającymi, takimi jak melatonina.

Metody
Uczestnicy (N = 1793 dorosłych doświadczających objawów zaburzeń snu) zostali losowo przydzieleni do otrzymywania 4-tygodniowego zapasu 1 z 6 produktów (wszystkie kapsułki) zawierających 15 mg CBD lub 5 mg melatoniny, samodzielnie lub w połączeniu z pomniejszymi kannabinoidami. Zaburzenia snu oceniano przez okres 5 tygodni (tydzień bazowy i 4 tygodnie stosowania produktu) za pomocą systemu informacji o wynikach zgłaszanych przez pacjentów (PROMIS™) Sleep Disturbance SF 8A, podawanego za pośrednictwem cotygodniowych ankiet online. Zastosowano liniowy model regresji efektów mieszanych, aby ocenić różnice w zmianie zaburzeń snu w czasie między każdą grupą aktywnego produktu a izolatem CBD.

Wyniki
Wszystkie preparaty wykazywały korzystny profil bezpieczeństwa (12% uczestników zgłosiło efekt uboczny, żaden nie był ciężki) i prowadziły do znacznej redukcji zaburzeń snu (p < 0,001 w porównaniach wewnątrzgrupowych). Większość uczestników (56% do 75%) we wszystkich preparatach doświadczyła klinicznie istotnej poprawy jakości snu. Nie było jednak znaczących różnic w działaniu między 15 mg izolatu CBD a preparatami zawierającymi 15 mg CBD i 15 mg kannabinolu (CBN), samego lub w połączeniu z 5 mg kannabichromenu (CBC). Nie było również znaczących różnic w działaniu między 15 mg izolatu CBD a preparatami zawierającymi 5 mg melatoniny, samej lub w połączeniu z 15 mg CBD i 15 mg CBN.

Wnioski
Nasze odkrycia sugerują, że przewlekłe stosowanie niskiej dawki CBD jest bezpieczne i może poprawić jakość snu, chociaż efekty te nie przekraczają 5 mg melatoniny. Ponadto dodatek niskich dawek CBN i CBC może nie wzmacniać działania preparatów zawierających CBD lub izolat melatoniny.