Projekt „Green Jungle – automatyczne komory uprawowe wraz z platformą do zarządzania, sprzedaży i inwestowania”

Beneficjent: Green Jungle Sp. z o.o.

Wartość projektu: 1 269  860,50 zł, dofinansowanie projektu: 975 502,50 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Podziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej.

Celem projektu jest rozwinięcia w makroregionie działalności biznesowej przedsiębiorstwa Green Jungle Spółka z o.o. w oparciu o innowacyjny produkt i model biznesowy, w którego skład wchodzą kontenery uprawowe pozwalające na prowadzenie zautomatyzowanej uprawy roślinnej oraz platformy on-line, pozwalającej na zakup i obrót tokenami uprawowymi.

Planowane efekty projektu:

  • zwiększenie zatrudnienia;
  • rozpoczęcie produkcji;
  • zaprojektowanie, stworzenie oraz wdrożenie innowacyjnego systemu tokenizacji upraw.