Wprowadzenie: Pomimo wysiłków zmierzających do ograniczenia używania nikotyny, 8,1 miliona dorosłych w Stanach Zjednoczonych używa e-papierosów. Warto zauważyć, że większość użytkowników e-papierosów zawierających nikotynę zgłasza chęć rzucenia palenia w najbliższej przyszłości, jednak brakuje badań dotyczących działań interwencyjnych. Kannabidiol (CBD) może potencjalnie ułatwiać próby rzucenia palenia e-papierosów poprzez zmniejszenie nasilenia objawów odstawienia i lęku podczas abstynencji od e-papierosów nikotynowych.

Metody: W tym badaniu zastosowano otwarty projekt krzyżowy (n = 20), aby przetestować hipotezę, że wśród codziennych użytkowników e-papierosów zawierających nikotynę doustne podanie 320 mg CBD zmniejszyłoby zgłaszane przez nich samych nasilenie odstawienia nikotyny i stany lękowe po 4-godzinnym okresie abstynencji e-papierosa w porównaniu z odstawieniem i lękiem zgłaszanym po abstynencji przy braku CBD.

Wyniki: Po uwzględnieniu pozytywnych oczekiwań uczestników dotyczących CBD, wyniki były zgodne z hipotezami, sugerując, że CBD zmniejszyło zarówno nasilenie objawów odstawienia nikotyny, jak i stany lękowe podczas abstynencji od e-papierosów.

Wniosek: te wstępne ustalenia sugerują, że zbadanie wpływu CBD na próby zaprzestania palenia e-papierosów jest uzasadnione.