Donoszono, że zażywanie konopi indyjskich wpływa na przednią korę obręczy (ACC), strukturę odgrywającą centralną rolę w pośredniczeniu w reakcji empatycznej. W tym badaniu porównaliśmy psychometryczne wyniki podskal empatii pomiędzy grupą regularnie używających konopi indyjskich (85, użytkownicy) i grupą osób niekonsumujących (51, kontrola). Odkryliśmy, że użytkownicy mają większe zrozumienie emocjonalne, czyli cechę empatii poznawczej obejmującą zrozumienie „innego” stanu emocjonalnego. Funkcjonalny rezonans magnetyczny w stanie spoczynku w mniejszej próbie (użytkownicy = 46, grupa kontrolna = 34) pozwolił na zidentyfikowanie większej łączności funkcjonalnej (FC) ACC z lewą korą somatomotoryczną (SMC) u użytkowników w porównaniu z grupą kontrolną. Różnice te były również widoczne w sieci rdzeniowej empatii, gdzie użytkownicy wykazali się większymi wynikami w sieci FC. Większy FC wykazywany przez użytkowników jest powiązany z obszarami reprezentacji emocjonalnej i regionami związanymi z empatią. Ponadto różnice w wynikach psychometrycznych sugerują, że użytkownicy wykazują większe zrozumienie empatyczne. Odkrycia te sugerują potencjalny związek między używaniem konopi indyjskich, większym zrozumieniem stanu afektywnego drugiej osoby i funkcjonalną organizacją mózgu użytkowników. Jednakże potrzebne są dalsze badania, aby zbadać takie powiązanie, ponieważ w grę może wchodzić wiele innych czynników.