Tło
Medyczna marihuana (MC) jest coraz częściej stosowana w leczeniu bólu przewlekłego, ale nie jest jasne, w jaki sposób pomaga w leczeniu bólu. Z wcześniejszej literatury wynika, że MC może całościowo zmienić odczuwanie bólu, zamiast skupiać się wyłącznie na jego intensywności. Jednakże hipoteza ta nie była wcześniej systematycznie testowana.

Metodologia
Przeprowadzono retrospektywną ankietę internetową na próbie fińskich pacjentów z bólem przewlekłym (40 użytkowników MC i 161 osób używających opioidów). Pacjenci oceniali stwierdzenia opisujące pozytywne i negatywne fenomenologiczne działanie leku. Wynik skłonności w obu grupach dopasowano do kontroli pod kątem możliwych czynników zakłócających.

Wyniki
Eksploracyjna analiza czynnikowa ujawniła trzy czynniki doświadczenia: negatywne skutki uboczne, pozytywne skutki holistyczne i pozytywne skutki emocjonalne. Grupa MC (dopasowana n = 39) uzyskała wyższe wyniki niż grupa opioidowa (dopasowana n = 39) w zakresie pozytywnych efektów emocjonalnych o dużej sile efektu (korelacja rangowo-biserialna RBC = 0,71, p < 001) oraz w holistycznej ocenie pozytywnej Efekty o średniej wielkości efektu (RBC = .47, p < .001), bez różnicy w zakresie negatywnych skutków ubocznych (p = .13). MC i opioidy uznano za równie skuteczne w zmniejszaniu intensywności bólu. Oceny poszczególnych stwierdzeń poddano eksploracyjnemu badaniu post hoc.

Wnioski
Uważano, że MC i opioidy są równie skuteczne w zmniejszaniu intensywności bólu, ale MC dodatkowo pozytywnie wpływa na szersze czynniki związane z bólem, takie jak emocje, funkcjonalność i ogólne samopoczucie. Potwierdza to hipotezę, że MC łagodzi ból poprzez holistyczną zmianę doświadczenia bólowego.