Wstęp: Używanie tytoniu i konopi indyjskich jest powszechne i zostało zgłoszone jako czynnik predykcyjny funkcji płuc. Mniej wiadomo na temat jednoczesnego używania tytoniu i konopi indyjskich oraz ich wpływu na zmiany czynności płuc we wczesnej dorosłości.

Pytanie badawcze: W badaniu zbadano, czy palenie papierosów lub używanie konopi indyjskich i ich jednoczesne używanie są związane z czynnością płuc w próbie populacyjnej młodych dorosłych.

Projekt badania i metody: Dane pochodzą z prospektywnego badania kohortowego dotyczącego palenia papierosów, używania i współużytkowania konopi indyjskich w wieku 21 i 30 lat oraz czynności płuc (FVC, FEV1, FEV1/FVC) mierzonej w wieku 30 lat. Wyniki funkcji płuc są przekształcane przy użyciu wzorów globalnej funkcji płuc. Pacjenci to dzieci kobiet w ciąży, które zostały zrekrutowane do badania kohortowego w latach 1981-3. Respondenci zostali poddani ocenie spirometrycznej w wieku 21 i 30 lat. Respondenci ci wypełnili kwestionariusz dotyczący palenia tytoniu i używania konopi indyjskich w 21- i 30-letniej obserwacji.

Wyniki: Palenie papierosów (z lub bez używania konopi indyjskich) wiąże się ze zmniejszonym przepływem powietrza. Nie ma spójnego związku między używaniem konopi indyjskich a pomiarami czynności płuc. Jednoczesne używanie tytoniu i konopi indyjskich wydaje się nie pociągać za sobą dodatkowego ryzyka dla funkcji płuc poza ryzykiem związanym z używaniem samego tytoniu.

Interpretacja: Uporczywe palenie papierosów wiąże się ze zmniejszonym przepływem powietrza nawet u młodych dorosłych. Używanie konopi indyjskich nie wydaje się być związane z czynnością płuc nawet po latach używania.