Przez ponad sto lat konopie indyjskie były uważane za narkotyk i zostały zakazane przez prawodawców na całym świecie. W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie tą rośliną ze względu na jej potencjał terapeutyczny, a także bardzo ciekawy skład chemiczny, charakteryzujący się obecnością nietypowej rodziny cząsteczek zwanych fitokannabinoidami. W związku z tym pojawiającym się zainteresowaniem bardzo ważne jest podsumowanie dotychczasowych badań dotyczących chemii i biologii Cannabis sativa. Celem tego przeglądu jest opisanie tradycyjnych zastosowań, składu chemicznego i aktywności biologicznej różnych części tej rośliny, a także badania molekularnego dokowania. Informacje zebrano z elektronicznych baz danych, a mianowicie SciFinder, ScienceDirect, PubMed i Web of Science. Konopie indyjskie są popularne głównie do celów rekreacyjnych, ale są również tradycyjnie stosowane jako lekarstwo na kilka chorób, w tym cukrzycę, choroby układu trawiennego, układu krążenia, narządów płciowych, układu nerwowego, układu moczowego, skóry i układu oddechowego. Te właściwości biologiczne wynikają głównie z obecności bioaktywnych metabolitów reprezentowanych przez ponad 550 różnych cząsteczek. Symulacje dokowania molekularnego wykazały obecność powinowactwa między związkami konopi indyjskich a kilkoma enzymami odpowiedzialnymi za działanie przeciwzapalne, przeciwcukrzycowe, przeciwpadaczkowe i przeciwnowotworowe. Oceniono kilka aktywności biologicznych metabolitów Cannabis sativa i prace te wykazały obecność działania przeciwutleniającego, przeciwbakteryjnego, przeciwzakrzepowego, przeciwgrzybiczego, przeciwaflatoksygennego, owadobójczego, przeciwzapalnego, przeciwnowotworowego, neuroprotekcyjnego i dermokosmetycznego. Artykuł prezentuje aktualne raporty z badań i otwiera wiele refleksji oraz dalszych perspektyw badawczych.