Tło i cele: Badania sugerują potencjalną rolę kannabinoidów w etiologii i leczeniu migreny. Jednakże istnieje niedostatek badań dotyczących wzorców używania i dostrzeganych korzyści ze stosowania konopi indyjskich w populacjach pacjentów z klinicznymi bólami głowy.

Metody: Pacjenci z trzeciorzędowego ośrodka leczenia bólu głowy wypełnili jednorazową ankietę internetową dotyczącą wzorców używania konopi indyjskich i postrzeganych korzyści produktów na bazie konopi indyjskich w leczeniu objawów migreny, cech klinicznych i czynników ryzyka (np. depresji, zaburzeń snu). Przeprowadzono analizy opisowe.

Wyniki: Dane zebrano od 1373 pacjentów (wskaźnik odpowiedzi 25,4% [1373/5400]), przy czym 55,7% zgłosiło używanie produktów na bazie konopi indyjskich w ciągu ostatnich 3 lat, a 32,5% wskazało używanie obecnie. Najczęściej wymienianymi powodami używania produktów na bazie konopi indyjskich były bóle głowy (65,8%) i problemy ze snem (50,8%). Najczęściej zgłaszanymi metodami dostarczania były produkty wziewne (tj. palone/ waporyzowane) i produkty spożywcze, przy czym najczęściej cytowanym składem produktów były mieszanki THC/CBD (∆9 tetrahydrokanabinol/kannabidiol). Większość uczestników zgłosiła związaną z zażywaniem konopi indyjskich poprawę charakterystyki migrenowego bólu głowy (tj. intensywności: 78,1%; czasu trwania: 73,4%; częstotliwości: 62,4%), nudności (56,3%) i czynników ryzyka (zakłócenia snu: 81,2%; lęk: 71,4%, depresja: 57,0%). Ponad połowa (58,0%) respondentów przyznała, że używa produktów z konopi indyjskich wyłącznie w przypadku bólu głowy, podczas gdy 42,0% używało konopi indyjskich przez większość dni/dziennie w celach profilaktycznych. Prawie połowa (48,9%) respondentów stwierdziła, że zażywanie konopi indyjskich przyczyniło się do zmniejszenia ilości leków stosowanych w leczeniu bólu głowy, a 14,5% zadeklarowało eliminację innych leków. Mniejszość (20,9%) uczestników zgłosiła występowanie skutków ubocznych podczas stosowania produktów z konopi indyjskich w leczeniu bólu głowy, najczęściej zmęczenia/ospałości. W przypadku uczestników, którzy zgłosili, że w ciągu ostatnich 3 lat nie używali produktów na bazie konopi indyjskich, około połowa stwierdziła, że nie wie, jaki produkt z konopi indyjskich stosować ani w jakiej dawce.

Dyskusja: Jest to największe jak dotąd badanie dokumentujące wzorce używania produktów z konopi indyjskich i postrzegane korzyści w leczeniu migreny na próbie pacjentów z klinicznym bólem głowy. Większość ankietowanych pacjentów zgłosiła stosowanie produktów z konopi indyjskich w leczeniu migreny i wspomniała o zauważalnej poprawie charakterystyki migreny, cech klinicznych i powiązanych czynników ryzyka. Odkrycia uzasadniają badania eksperymentalne w celu potwierdzenia dostrzeganych korzyści produktów z konopi indyjskich w zapobieganiu i leczeniu migreny.