Charakterystyka używania konopi indyjskich i postrzeganych korzyści w próbce pacjentów trzeciorzędowego ośrodka leczenia bólu głowy

Tło i cele: Badania sugerują potencjalną rolę kannabinoidów w [...]