Wprowadzenie: Marihuana medyczna może stanowić opcję leczenia przewlekłego bólu neuropatycznego. Jednak dane empiryczne dotyczące konkretnej choroby są nieliczne.

Metody: Jest to retrospektywne badanie obserwacyjne obejmujące 99 pacjentów z przewlekłym bólem neuropatycznym. Pacjenci ci otrzymywali marihuanę medyczną poprzez wdychanie suszonych kwiatów o zawartości tetrahydrokannabinolu <12–22% w maksymalnej dawce dziennej 0,15–1 g. Przeprowadzono do sześciu wizyt kontrolnych w odstępach 4–6 tygodni. Nasilenie bólu, zaburzenia snu, ogólną poprawę, objawy niepożądane i tolerancję terapii podczas konsultacji kontrolnych oceniano w wywiadach i porównywano z danymi wyjściowymi za pomocą nieparametrycznego testu rang ze znakami Wilcoxona.

Wyniki: W ciągu 6 tygodni terapii mediana ocen bólu uległa istotnemu obniżeniu z 7,5 do 4,0 (p < 0,001). Odsetek pacjentów z silnym bólem (wynik > 6) zmniejszył się z 96% do 16% (p < 0,001). Zaburzenia snu uległy istotnej poprawie, a mediana ocen spadła z 8,0 do 2,0 (p < 0,001). Poprawa ta utrzymywała się przez okres do 6 miesięcy. Nie zgłoszono żadnych poważnych zdarzeń niepożądanych. Zgłoszone łagodne działania niepożądane obejmowały suchość tkanki śluzowej (5,4%), zmęczenie (4,8%) i zwiększony apetyt (2,7%). Tolerancję terapii stwierdzono w 91% wywiadów.

Wniosek: Medyczna marihuana jest bezpieczna i wysoce skuteczna w leczeniu bólu neuropatycznego i towarzyszących mu zaburzeń snu.