Abstrakt

Na całym świecie około 15 milionów ludzi rocznie cierpi na udar. Z około 5 milionami zgonów udar jest drugą najczęstszą przyczyną śmierci i główną przyczyną długotrwałej niepełnosprawności. Szacuje się, że około 25% osób powyżej 85 roku życia dozna udaru. Cannabis sativa i pochodne kannabinoidy były używane w celach rekreacyjnych i medycznych przez wiele stuleci. Jednak ze względu na status prawny w przeszłości badania napotykały ograniczenia, a używanie konopi było stygmatyzowane ze względu na potencjalnie negatywny wpływ na zdrowie. Wraz ze zmianami statusu prawnego w wielu krajach świata, konopie i substancje pochodzące z konopi, takie jak kannabinoidy i terpeny, zyskały większe zainteresowanie w badaniach medycznych. Kilka medycznych efektów konopi zostało naukowo udowodnionych, a potencjalne ryzyko zidentyfikowane. W kontekście udaru rola konopi jest kontrowersyjna. Negatywny wpływ używania konopi na udar został zgłoszony w raportach przypadków i badaniach populacyjnych. Jednak potencjalne korzystne efekty określonych kannabinoidów są opisane w badaniach na zwierzętach w określonych warunkach. W niniejszym przeglądzie narracji krytycznie oceniony zostanie istniejący zbiór dowodów dotyczących negatywnego i pozytywnego wpływu stosowania konopi przed udarem.