Terpeny z Cannabis sativa indukują antynocycepcję w mysim modelu przewlekłego bólu neuropatycznego poprzez aktywację receptorów adenozyny A2A

Abstrakt Terpeny to małe związki węglowodorowe, które nadają aromat i [...]