Tło: Δ9-Tetrahydrokannabinol (Δ9-THC) to główny psychoaktywny ekstrakt z Cannabis sativa, tradycyjnie stosowany jako lek paliatywny w leczeniu bólu neuropatycznego. Kannabidiol (CBD), ekstrakt z gatunków konopi włóknistych, zyskał ostatnio coraz większe zainteresowanie jako lek na raka, ale Δ9-THC wymaga również zbadania zastosowania farmakologicznego.

Cel: W badaniu tym oceniano działanie farmakologiczne Δ9-THC w dwóch liniach komórkowych ludzkiego raka jelita grubego. Zbadaliśmy, czy leczenie Δ9-THC indukuje śmierć komórek w ludzkich komórkach raka jelita grubego.

Metody: Przeprowadziliśmy test MTT w celu określenia stężenia farmakologicznego Δ9-THC. Analiza Annxein V i Western blot potwierdziła, że Δ9-THC indukuje apoptozę w komórkach raka jelita grubego. Aktywność metaboliczną oceniano za pomocą barwienia MitoTracker i oznaczania ATP. Zbadaliśmy tworzenie się pęcherzyków w wyniku leczenia Δ9-THC przy użyciu GW9662, znanego jako inhibitor PPARγ.

Wyniki: Test MTT wykazał, że leczenie 40 µM Δ9-THC i wyższym hamowało proliferację komórek raka jelita grubego. Podczas obserwacji mikroskopowej wykryto wiele pęcherzyków wewnątrzcytoplazmatycznych, a analiza sortowania komórek aktywowana fluorescencją wykazała śmierć komórki poprzez zatrzymanie G1. Leczenie Δ9-THC zwiększało ekspresję białek markerowych śmierci komórkowej, w tym p53, rozszczepionego PARP-1, RIP1 i RIP3, co sugeruje, że Δ9-THC indukowało śmierć komórek raka jelita grubego. Traktowanie Δ9-THC również zmniejszyło produkcję ATP poprzez zmiany w Bax i Bcl-2. Δ9-THC reguluje tworzenie pęcherzyków wewnątrzcytoplazmatycznych poprzez modulowanie ekspresji PPARγ i klatryny, dodając, że wpływa to również na działanie antyproliferacyjne Δ9-THC.

Wniosek: Podsumowując, Δ9-THC reguluje dwa mechanizmy funkcjonalne, tworzenie pęcherzyków wewnątrzkomórkowych i śmierć komórki. Odkrycia te mogą pomóc w ustaleniu, w jaki sposób można najskuteczniej wykorzystać kannabinoidy w celu poprawy skuteczności leczenia raka.