Znaczenie etnofarmakologiczne
Cannabis sativa L. (Cannabaceae) to roślina pochodząca z Azji Wschodniej, która dzięki swoim właściwościom leczniczym rozpowszechniła się na całym świecie. Pomimo stosowania od tysięcy lat jako paliatywny środek terapeutyczny, w wielu krajach badania nad jego działaniem i właściwościami mogły być prowadzone dopiero w ostatnich latach, po jego legalizacji.

Cele badania
Rosnąca oporność na tradycyjne środki przeciwdrobnoustrojowe wymaga znalezienia nowych strategii walki z infekcjami drobnoustrojowymi w terapii medycznej i działalności rolniczej. Po legalizacji w wielu krajach Cannabis sativa zyskuje zainteresowanie jako nowe źródło składników aktywnych, a liczba dowodów na nowe zastosowania tych związków stale rśnie.

Metody
Wykonano ekstrakty z pięciu różnych odmian Cannabis sativa i określono ich profile kannabinoidowe i terpenowe za pomocą chromatografii cieczowej i gazowej. Mierzono aktywność przeciwdrobnoustrojową i przeciwgrzybiczą wobec bakterii Gram (+) i Gram (-), drożdży i grzybów fitopatogennych. Aby przeanalizować możliwy mechanizm działania, oceniono żywotność komórek bakterii i drożdży za pomocą barwienia jodkiem propidyny.

Wyniki
Odmiany konopi pogrupowano w chemotypy I i II ze względu na zawartość kannabidiolu (CBD) lub tetrahydrokanabinolu (THC). Profil terpenów był różny pod względem ilości i jakości wśród odmian, przy czym (-)b-pinen, b-myrcen, p-cymen i b-kariofilen były obecne we wszystkich roślinach. Wszystkie odmiany konopi były skuteczne w różnym stopniu przeciwko bakteriom Gram (+) i Gram (-), a także na kiełkowanie zarodników i rozwój wegetatywny fitopatogennych grzybów. Efekty te nie były skorelowane z zawartością głównych kannabinoidów, takich jak CBD czy THC, ale z obecnością złożonego profilu terpenów. Skuteczność ekstraktów pozwoliła na zmniejszenie niezbędnych dawek powszechnie stosowanego komercyjnego środka przeciwgrzybiczego, aby zapobiec rozwojowi zarodników grzybów.

Wniosek
Wszystkie ekstrakty z analizowanych odmian konopi wykazywały działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze. Ponadto rośliny należące do tego samego chemotypu wykazywały różną aktywność przeciwdrobnoustrojową, co świadczy o tym, że klasyfikacja szczepów konopi wyłącznie na podstawie zawartości THC i CBD nie jest wystarczająca do uzasadnienia ich aktywności biologicznej oraz że inne związki obecne w ekstraktach biorą udział w ich działaniu przeciwko patogenom. Ekstrakty z konopi działają synergistycznie z fungicydami chemicznymi, pozwalając na zmniejszenie ich dawek.